Gwobr Goffa Ellis Griffith

Archifau: Awards

Gwobr Goffa Ellis Griffith

Dyfernir y Wobr o Gronfa a godwyd yn bennaf yn Sir Fôn a Llundain er cof am y diweddar Gwir Anrhydeddus Syr Ellis Jones Ellis Griffith MA KC PC (1860-1926), cyn Aelod Seneddol yn cynrychioli Sir Fôn. Cymhwyster Gwaith sydd wedi’i gyhoeddi o fewn y tair blwyddyn galendr flaenorol Dyfernir i unigolyn (ar wahân i … more

Ysgoloriaeth Deithio Goffa Geoffrey Crawshay

Darperir yr ysgoloriaeth hon o incwm o Gronfa Goffa a godwyd drwy danysgrifiad cyhoeddus i goffáu’r Capten Geoffrey Crawshay LLD. Dyfernir yr ysgoloriaeth yn gyfnodol i alluogi’r ymgeisydd llwyddiannus i deithio ym Mhrydain neu dramor gyda’r bwriad o ehangu a chyfoethogi ei brofiad esthetig mewn cangen o’r Celfyddydau Cain. Cymhwyster Ystyrir ceisiadau gan yr unigolion … more

Ysgoloriaeth Goffa Rosa Hovey

Darperir yr ysgoloriaeth hon o incwm o roddion a wnaed i Brifysgol Cymru ym mis Hydref 1934, a mis Ionawr 1949, gan y ddiweddar Miss Ethel M Hovey, o Fae Colwyn. Cymhwyster Rhaid i’r ymgeiswyr fod yn fenywaidd Disgybl mewn ysgol uwchradd y wladwriaeth neu breifat neu ysgolion mewn unrhyw leoliad yn hen siroedd Caernarfon … more

Gwobr Goffa Vernam Hull

Dyfernir y Wobr o incwm o gymynrodd o $10,000 i Brifysgol Cymru gan y diweddar Dr Vernam Edward Nunnemacher Hull (1894-1976), Athro Ieithoedd Celtaidd ym Mhrifysgol Harvard, y dyfarnwyd iddo radd DLitt honoris causa gan Brifysgol Cymru ar achlysur y Gyngres Astudiaethau Celtaidd Ryngwladol yn 1963.  Cymhwyster Dyfernir am waith a gyflawnwyd yn ymdrin â … more

Cronfa Goffa Thomas Ellis

Codwyd y Gronfa drwy danysgrifiad cyhoeddus a’i throsglwyddo i Brifysgol Cymru fel Ymddiriedolwr er cof am y diweddar Thomas Edward Ellis MA, Warden Urdd y Graddedigion (1896-1899), ac Aelod Seneddol yn cynrychioli Meirionnydd yn ystod y blynyddoedd 1886-1899. Cymhwyster Ymgymryd ag ymchwil a chyhoeddi am iaith, llenyddiaeth, hanes a hynafiaethau Cymru a Sir Fynwy a … more

Ysgoloriaeth Deithio Goffa T Alwyn Lloyd

Mae’r gronfa hon yn cynnwys incwm blynyddol o tua £3,000 yn deillio o gymynrodd a wnaed i Brifysgol Cymru gan y diweddar Thomas Alwyn Lloyd LLD FRIBA. Diben yr Ysgoloriaeth yw galluogi’r deiliad i barhau i astudio Pensaernïaeth drwy deithio. Cymhwyster Dyfernir yr Ysgoloriaeth ar argymhelliad Ysgol Pensaernïaeth Cymru, ar sail cyflawniad yn yr arholiad … more

Gwobr Syr Samuel Evans

Dyfernir y Wobr o incwm o Gronfa a godwyd drwy danysgrifiadau cyhoeddus er cof am y diweddar Gwir Anrhydeddus Syr Samuel Thomas Evans PC GCB LLD (1859-1919), ac a drosglwyddwyd i Brifysgol Cymru i’w gweinyddu dan weithred o ymddiriedolaeth ar 2 Chwefror, 1923. Cymhwyster Ymgeisydd am Anrhydedd yn y Gyfraith mewn Prifysgol yng Nghymru Ymgeisydd … more

Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Price Davies

Darperir Ysgoloriaethau Price Davies (sydd hefyd yn cynnwys Ysgoloriaethau Mynediad Price Davies) o incwm o gymynrodd a wnaed i Brifysgol Cymru yn 1900 gan y diweddar Mr Price Davies o Leeds. Cymhwyster Rhaid i’r ymgeisydd ddilyn cynllun astudio am radd ôl-raddedig yn y Celfyddydau neu’r Gwyddorau ym Mhrifysgol Bangor. Yr ymgeisydd sydd, ym marn Senedd … more

Ysgoloriaethau Mynediad Price Davies

Darperir Ysgoloriaethau Price Davies (sydd hefyd yn cynnwys Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Price Davies) o incwm o gymynrodd a wnaed i Brifysgol Cymru yn 1900 gan y diweddar Mr Price Davies o Leeds. Cymhwyster Rhaid i’r ymgeisydd ddilyn cynllun astudio am radd gyntaf yn y Celfyddydau neu’r Gwyddorau ym Mhrifysgol Aberystwyth Seiliedig ar ganlyniadau’r Arholiad Ysgoloriaethau Mynediad … more

Gwobr John Maclean

Gwaddolwyd y Wobr ym mis Rhagfyr 1923, gan yr Athro Syr Ewen J Maclean MD, er cof am ei dad, y diweddar John Maclean, Kilmoluag, Tiree, a Mount Hill, Caerfyrddin. Cymhwyster Ymgeisydd am raddau Baglor mewn Meddygaeth a Baglor mewn Llawfeddygaeth yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd Wedi dilyn cwrs astudio mewn Bydwreigiaeth a Gynaecoleg a … more