Ffeil fach yw cwci sy’n gofyn am ganiatâd i gael ei gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur. Os ydych chi’n cytuno, ychwanegir y ffeil ac mae’r cwci’n helpu i ddadansoddi’r traffig gwe neu’n gadael i chi wybod pan fyddwch chi’n ymweld â safle penodol. Mae cwcis yn caniatáu i gymwysiadau gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall y cymhwysiad gwe deilwra ei weithrediadau i’ch anghenion, hoffterau ac anhoffterau chi drwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich hoffterau.

Rydym ni’n defnyddio cwcis cofnodi traffig i nodi pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu ni i ddadansoddi data am draffig tudalennau gwe a gwella ein gwefan a’i deilwra i anghenion ein cwsmeriaid. Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth hon at ddibenion ystadegol yn unig ac yna caiff yr wybodaeth ei thynnu o’r system.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein helpu ni i ddarparu gwell gwefan i chi, drwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol i chi a pha rai sydd ddim. Nid yw cwci’n rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur na gwybodaeth amdanoch chi mewn unrhyw ffordd, ar wahân i’r data rydych chi’n dewis ei rannu gyda ni. Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae’r mwyafrif o borwyr gwe’n derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu gosodiadau eich porwr i wrthod cwcis os yw’n well gennych chi. Gallai hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.