Mae Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig PC yn ymrwymo i sicrhau bod ei hadnoddau a’i gwasanaethau ar gael mor eang â phosibl ac mae dyluniad y wefan hon wedi ystyried safonau hygyrchedd ar adeg ei datblygu. Os oes gan ddefnyddiwr angen penodol byddwn yn gwneud ein gorau i ddiwallu hyn o fewn ein gallu a’n hadnoddau fel ymddiriedolaeth elusennol annibynnol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn am hygyrchedd ein gwasanaethau neu’n hadnoddau, cysylltwch â ni uwret-companysecretary@cymru.ac.uk.