Rydym yn dyfarnu ysgoloriaethau, grantiau, gwobrau a dyfarniadau.
Amdanom
Y WERIN CRONFA DREFTADAETH
Sefydlwyd Y Werin Cronfa Dreftadaeth Legacy Fund gan UWRET yn 2016 fel yr enw ar gyfer y cynllun y bydd Ymddiriedolwr UWRET yn ei ddefnyddio i wneud dosraniadau a dyfarnu ysgoloriaethau, grantiau, gwobrau a dyfarniadau o’r gwaddolion cyfyngedig a roddwyd yn wreiddiol i Brifysgol Cymru fel ymddiriedolwr.