Darperir Ysgoloriaethau Price Davies (sydd hefyd yn cynnwys Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Price Davies) o incwm o gymynrodd a wnaed i Brifysgol Cymru yn 1900 gan y diweddar Mr Price Davies o Leeds.

 

Cymhwyster

  • Rhaid i’r ymgeisydd ddilyn cynllun astudio am radd gyntaf yn y Celfyddydau neu’r Gwyddorau ym Mhrifysgol Aberystwyth
  • Seiliedig ar ganlyniadau’r Arholiad Ysgoloriaethau Mynediad ym Mhrifysgol Aberystwyth
  • Dyfernir yr ysgoloriaeth ar yr amod bod ymgeisydd llwyddiannus yn cymhwyso i fatriciwleiddio yn y sefydliad
  • Ni fydd myfyriwr sydd eisoes wedi dechrau ar gynllun astudio am radd yn y Sefydliad yn gymwys i ymgeisio

 

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Cynigir tair ysgoloriaeth, gyda phob un werth £400 y flwyddyn, yn gystadleuol bob blwyddyn yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.
  • Yr ysgoloriaethau i’w dal am dair blynedd, yn gymesur ac yn amodol ar y cyllid sydd ar gael ac adroddiad boddhaol gan y sefydliad perthnasol
  • Posibilrwydd i’w hadnewyddu ar gyfer pedwaredd flwyddyn

 

Dylid cyflwyno ceisiadau am fanylion yr arholiad, a sefyll yr arholiad, i Gofrestrydd Prifysgol Aberystwyth.

Rheoliadau Llawn

Ysgoloriaethau Price Davies Mynediad - Rheoliadau Llawn lawrlwytho
math o ddyfarniad
Mynediad
rydych chi o
Amhenodol
lle astudio
Prifysgol Aberystwyth
pwnc
Gwyddoniaeth
Celfyddydau