Dyfernir y Wobr o incwm o Gronfa a godwyd drwy danysgrifiadau cyhoeddus er cof am y diweddar Gwir Anrhydeddus Syr Samuel Thomas Evans PC GCB LLD (1859-1919), ac a drosglwyddwyd i Brifysgol Cymru i’w gweinyddu dan weithred o ymddiriedolaeth ar 2 Chwefror, 1923.

 

Cymhwyster

  • Ymgeisydd am Anrhydedd yn y Gyfraith mewn Prifysgol yng Nghymru
  • Ymgeisydd sydd, ym marn yr arholwr allanol, wedi cyflawni’r safon uchaf yn yr arholiad anrhydedd

 

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Gwerth yr Ysgoloriaeth fydd tua £2,000, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael
  • Os ceir dau ymgeisydd yr un mor deilwng â’i gilydd, gellir rhannu’r Wobr

Rheoliadau Llawn

Gwobr Syr Samuel Evans - Rheoliadau Llawn lawrlwytho
math o ddyfarniad
Gwobr
rydych chi o
Amhenodol
lle astudio
Amhenodol
pwnc
Y Gyfraith