Gwaddolwyd y Wobr ym mis Rhagfyr 1923, gan yr Athro Syr Ewen J Maclean MD, er cof am ei dad, y diweddar John Maclean, Kilmoluag, Tiree, a Mount Hill, Caerfyrddin.

 

Cymhwyster

  • Ymgeisydd am raddau Baglor mewn Meddygaeth a Baglor mewn Llawfeddygaeth yn Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd
  • Wedi dilyn cwrs astudio mewn Bydwreigiaeth a Gynaecoleg a gymeradwywyd yn rhan o’r cynllun cymhwyso ar gyfer y graddau hynny
  • Ymgeisydd sydd, ym marn UWRET, wedi amlygu’r medr gorau ynddo

 

Gwybodaeth ychwanegol

  • Bydd UWRET yn cymryd i ystyriaeth adroddiad yr arholwr allanol ar gyraeddiadau’r ymgeiswyr yn yr arholiad ac adroddiad gan yr Athro Obstetreg a Gynaecoleg
  • Os na fydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi cwblhau’r cymhwyster ar gyfer graddau Baglor mewn Meddygaeth a Baglor mewn Llawfeddygaeth, caiff cyhoeddiad a chyflwyniad y Wobr eu gohirio nes bod yr ymgeisydd wedi cwblhau’r cymhwyster.
  • Medal oedd y wobr yn wreiddiol, ond dyfernir swm o arian parod yn lle erbyn hyn
  • Dyfernir yn flynyddol ar werth sydd o ddeutu £100, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael

 

Dylid cyfeirio ymholiadau i Ysgol Meddygaeth Prifysgol Caerdydd

Rheoliadau Llawn

Gwobr John Maclean - Rheoliadau Llawn lawrlwytho
math o ddyfarniad
Gwobr
rydych chi o
Amhenodol
lle astudio
Prifysgol Caerdydd
pwnc
Meddygol