Codwyd y Gronfa drwy danysgrifiad cyhoeddus a’i throsglwyddo i Brifysgol Cymru fel Ymddiriedolwr er cof am y diweddar Thomas Edward Ellis MA, Warden Urdd y Graddedigion (1896-1899), ac Aelod Seneddol yn cynrychioli Meirionnydd yn ystod y blynyddoedd 1886-1899.

 

Cymhwyster

  • Ymgymryd ag ymchwil a chyhoeddi am iaith, llenyddiaeth, hanes a hynafiaethau Cymru a Sir Fynwy a chyhoeddi canlyniadau’r cyfryw ymchwil
  • Gorau oll os bydd y sawl sy’n derbyn grant yn aelod o Brifysgol yng Nghymru ond nid yw hynny’n rheidrwydd

 

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Bydd unigolion sy’n derbyn grant cymorth ar gyfer cyhoeddi unrhyw waith yn cynnwys cydnabyddiaeth o’u dyled i Gronfa Goffa Thomas Ellis.

Ffurflen Gais

Cronfa Goffa Thomas Ellis - Rheoliadau Llawn lawrlwytho
Cronfa Goffa Thomas Ellis - Ffurflen Gais lawrlwytho
math o ddyfarniad
Grant Cyhoeddi
rydych chi o
Amhenodol
lle astudio
Amhenodol
pwnc
Astudiaethau Cymraeg
Hanes Cymru
Llenyddiaeth Cymru
Y Gymraeg