Gallai fod dolenni ar y wefan hon at wefannau allanol a allai fod o ddefnydd i ymwelwyr. Er ein bod yn ceisio adolygu cynnwys y dolenni hyn, nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am y cynnwys a geir ar y gwefannau hynny. Nid yw’r dolenni eu hunain yn unrhyw fath o ardystiad gan Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig PC ac mae unrhyw benderfyniadau a wneir ar sail yr wybodaeth a geir ar y safleoedd hyn yn gyfrifoldeb yr ymwelydd yn unig ac nid yr Ymddiriedolaeth.