Darperir yr ysgoloriaeth hon o incwm o rodd a wnaed i Brifysgol Cymru yn 1968 gan Gymdeithas Gymraeg San Francisco er cof am y plant a laddwyd yn nhrychineb Aberfan yn 1966.

 

Cymhwyster

  • Person ifanc oed ysgol, yr oedd ei rieni’n byw yn Aberfan ar adeg y trychineb, neu os nad oes ymgeisydd cymwys, person oed ysgol sy’n byw ym Merthyr Tudful.
  • Yn y ddau achos uchod, bydd y drefn blaenoriaeth fel a ganlyn:
    a) Ymgeiswyr sy’n dymuno mynd i Brifysgol Caerdydd fel myfyrwyr israddedig blwyddyn gyntaf
    b) Ymgeiswyr sy’n dymuno mynd i unrhyw Brifysgol arall yng Nghymru fel myfyrwyr israddedig blwyddyn gyntaf.

 

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Gwerth yr Ysgoloriaeth fydd tua £1,500 y flwyddyn, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael
  • Gellir rhannu’r swm hwn rhwng dau ymgeisydd cymwys neu fwy
  • Yr Ysgoloriaeth i’w dal am hyd at dair blynedd, yn gymesur ac yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Ffurflen Gais

Rheoliadau Llawn lawrlwytho
Ysgoloriaeth Plant Aberfan Ffurflen Gais - Ffurflen Gais lawrlwytho
math o ddyfarniad
Mynediad
rydych chi o
Aberfan
Merthyr Tudful
lle astudio
Amhenodol
pwnc
Amhenodol