Archifau: News

Swyddi gwag i Ymddiriedolwyr

Ar hyn o bryd mae 2 sedd wag ar gyfer penodi Cyfarwyddwyr CWMNI YMDDIRIEDOLWR UWRET CYFYNGEDIG, Ymddiriedolwr CRONFA GWADDOLION CYFYNGEDIG PC.   Statws Cyfreithiol Mae Cwmni Ymddiriedolwr UWRET Cyfyngedig yn gwmni cyfyngedig drwy warant (Rhif 09430036). Mae Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig PC yn ymddiriedolaeth elusennol gofrestredig (Rhif 1162374).   Sgiliau, profiad a disgwyliadau Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig … more

Sicrhau gwaddol i genedlaethau’r dyfodol

Ym mis Awst 2015, cyhoeddodd Prifysgol Cymru greu Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig PC (UWRET), ymddiriedolaeth elusennol annibynnol a sefydlwyd fel rhan o Adduned Cymru i reoli’r rhoddion a’r cymynroddion niferus a dderbyniwyd gan y Brifysgol, a diogelu eu gwaddol i genedlaethau’r dyfodol. Mae’r ‘gwaddolion cyfyngedig’ hyn, a roddwyd dros flynyddoedd lawer at ddibenion penodol neu i … more