Cronfeydd

Gwobr Gethyn Davies mewn Economeg

I ymgeisydd o Brifysgol Caerdydd sydd wedi ennill y safon uchaf mewn arholiadau Economeg

 • Math o Wobr
  Gwobr
 • Rydych yn dod o

  d/g

 • Lleoliad Astudio
  Prifysgol Caerdydd
 • Pwnc
  Economeg
Ysgoloriaethau Dr Howell Rees – Ysgoloriaeth Gyffredinol

Ysgoloriaeth Mynediad i ymgeiswyr a anwyd yn Sir Gaerfyrddin

 • Math o Wobr
  Mynediad
 • Rydych yn dod o

  Cwmaman
  Brynamman
  Gwaun-cae-gurwen
  Cwmgorse
  Sir Gaerfyrddin

 • Lleoliad Astudio
  Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Abertawe, Prifysgol Caerdydd
 • Pwnc
  Amhenodol
Ysgoloriaethau Mynediad Price Davies

I astudio gradd gyntaf yn y Celfyddydau neu’r Gwyddorau ym Mhrifysgol Aberystwyth

 • Math o Wobr
  Mynediad
 • Rydych yn dod o

  d/g

 • Lleoliad Astudio
  Prifysgol Aberystwyth
 • Pwnc
  Gwyddoniaeth, Y Celfyddydau
Ysgoloriaeth Goffa Rosa Hovey

Ysgoloriaeth Mynediad i ymgeisydd benywaidd o hen siroedd Caernarfon a Dinbych sy’n dymuno astudio ym Mhrifysgol Bangor

 • Math o Wobr
  Mynediad
 • Rydych yn dod o

  Sir Gaernarfon
  Sir Ddinbych
  Colwyn

 • Lleoliad Astudio
  Prifysgol Bangor
 • Pwnc
  Amhenodol
Ysgoloriaeth Deithio Goffa Geoffrey Crawshay

I alluogi’r deiliad i deithio ym Mhrydain neu dramor gyda’r bwriad o ehangu a chyfoethogi ei brofiad esthetig mewn cangen o’r Celfyddydau Cain.

 • Math o Wobr
  Teithio
 • Rydych yn dod o

  Cymru

 • Lleoliad Astudio
  Amhenodol
 • Pwnc
  Celfyddyd Gain, Cerddoriaeth, Pensaernïaeth
Gwobr Goffa D Afan Thomas am Gerddoriaeth

I roi cymorth ariannol i fyfyriwr cerddoriaeth addawol ddatblygu ei addysg gerddorol

 • Math o Wobr
  Grant
 • Rydych yn dod o

  Afan
  Gorllewin Morgannwg

 • Lleoliad Astudio
  Amhenodol
 • Pwnc
  Cerddoriaeth
Ysgoloriaeth Plant Aber-fan

I annog a chynorthwyo myfyrwyr o Aberfan a Chwm Merthyr i fynd i addysg uwch

 • Math o Wobr
  Mynediad
 • Rydych yn dod o

  Aberfan
  Merthyr Tudful

 • Lleoliad Astudio
  Amhenodol
 • Pwnc
  Amhenodol
Cronfa Goffa Thomas Ellis

I gynorthwyo gydag ymchwil a chyhoeddi am iaith, llenyddiaeth, hanes a hynafiaethau Cymru a Sir Fynwy

 • Math o Wobr
  Grant Cyhoeddi
 • Rydych yn dod o

  d/g

 • Lleoliad Astudio
  Amhenodol
 • Pwnc
  Astudiaethau Cymreig, Hanes Cymru, Llenyddiaeth Cymru, Y Gymraeg
Ysgoloriaeth Deithio Goffa Gareth Jones

I alluogi’r deiliad i deithio mewn gwledydd tramor gyda golwg ar hwyluso eu hastudiaeth o gysylltiadau rhyngwladol

 • Math o Wobr
  Teithio
 • Rydych yn dod o

  d/g

 • Lleoliad Astudio
  Amhenodol
 • Pwnc
  Newyddiaduraeth, Cysylltiadau Rhyngwladol
Efrydiaeth Ôlraddedig Llewelyn Williams

I ddarparu efrydiaethau ôl-raddedig ar gyfer ymchwil i Hanes Cymru (gan gynnwys cyfreithiau Cymru ac agweddau economaidd ar fywyd Cymru)

 • Math o Wobr
  Ymchwil
 • Rydych yn dod o

  d/g

 • Lleoliad Astudio
  Amhenodol
 • Pwnc
  Astudiaethau Cymreig, Cyfraith Cymru, Hanes Cymru, Y Gymraeg
Gwobr Goffa Vernam Hull

Gwobr am waith a gyflawnwyd yn ymdrin â Rhyddiaith Gymraeg cyn 1700 neu i alluogi ymchwil neu astudiaeth yn y maes hwnnw

 • Math o Wobr
  Gwobr
 • Rydych yn dod o

  d/g

 • Lleoliad Astudio
  Amhenodol
 • Pwnc
  Astudiaethau Cymreig, Llenyddiaeth Cymru
Gwobr Goffa Ellis Griffith

Gwobr yn cydnabod y gwaith gorau yn Gymraeg ar awduron sy’n ysgrifennu yn Gymraeg, artistiaid Cymreig neu grefftwyr Cymreig, neu ar eu gwaith

 • Math o Wobr
  Gwobr
 • Rydych yn dod o

  d/g

 • Lleoliad Astudio
  Amhenodol
 • Pwnc
  Llenyddiaeth Cymru
Gwobr John Maclean

Gwobr i’r myfyriwr Bydwreigiaeth a Gynaecoleg gorau

 • Math o Wobr
  Gwobr
 • Rydych yn dod o

  d/g

 • Lleoliad Astudio
  Prifysgol Caerdydd
 • Pwnc
  Meddygol
Ysgoloriaeth Deithio Goffa T Alwyn Lloyd

I alluogi’r deiliad i barhau i astudio Pensaernïaeth drwy deithio

 • Math o Wobr
  Teithio
 • Rydych yn dod o

  d/g

 • Lleoliad Astudio
  Prifysgol Caerdydd
 • Pwnc
  Pensaernïaeth
Gwobr Syr Samuel Evans

I ymgeisydd LLB sydd wedi cyflawni’r safon uchaf yn yr arholiad Anrhydedd

 • Math o Wobr
  Gwobr
 • Rydych yn dod o

  d/g

 • Lleoliad Astudio
  Amhenodol
 • Pwnc
  Y Gyfraith
Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Price Davies

I astudio gradd ôl-raddedig yn y Celfyddydau neu’r Gwyddorau ym Mhrifysgol Bangor

 • Math o Wobr
  Ôl-raddedig
 • Rydych yn dod o

  d/g

 • Lleoliad Astudio
  Prifysgol Bangor
 • Pwnc
  Gwyddoniaeth, Y Celfyddydau
Ysgoloriaethau Dr Howell Rees – Ysgoloriaeth Feddygol

I ymgeiswyr sy’n paratoi at raddau MBBCh yr Ysgol Meddygaeth yn ystod y tair blynedd yn union ar ôl cwblhau’r ddwy flynedd gyntaf.

 • Math o Wobr
  Meddygol
 • Rydych yn dod o

  De Cymru (yn cynnwys Sir Fynwy)

 • Lleoliad Astudio
  Prifysgol Caerdydd
 • Pwnc
  Meddygol
Ysgoloriaeth Goffa D Lloyd Thomas

Ysgoloriaeth i ymgeisydd sy’n siarad Cymraeg o Forgannwg Ganol, sy’n dymuno astudio yn Aberystwyth neu Abertawe.

 • Math o Wobr
  Mynediad
 • Rydych yn dod o

  Maesteg
  Morgannwg Ganol

 • Lleoliad Astudio
  Prifysgol Abertawe, Prifysgol Aberystwyth
 • Pwnc
  Amhenodol