Darperir y Wobr hon er cof am yr Athro Gethyn Davies o incwm o rodd o £2,000 a roddwyd gan ei wraig a’i deulu.

Cymhwyster

  • Ymgeisydd blwyddyn olaf am radd y mae Economeg yn brif bwnc astudio ynddi
  • Ymgeisydd sydd, ym marn yr arholwr allanol, wedi cyflawni’r safon uchaf mewn Economeg yn yr arholiadau a gynhelir ym Mhrifysgol Caerdydd

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Dyfernir £500 yn flynyddol, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael

Dylid cyfeirio ymholiadau at Ysgol Busnes Caerdydd ym Mhrifysgol Caerdydd.

Mae’r rheoliadau llawn i’w gweld yma