Cronfa Dreftadaeth Y Werin

Ymddiriedolaeth Gwaddolion Cyfyngedig PC (UWRET) yw’r ymddiriedolaeth elusennol annibynnol a’r elusen gofrestredig sy’n gweithredu fel Ymddiriedolwr ar gyfer rhai gwaddolion cyfyngedig a gymynroddwyd yn flaenorol i Brifysgol Cymru ar gyfer dibenion neu fuddiolwyr penodedig. Sefydlwyd UWRET yn 2015 fel rhan o Adduned Cymru-The Wales Pledge Prifysgol Cymru.

Sefydlwyd Cronfa Dreftadaeth Y Werin gan UWRET yn 2016 fel enw i’r cynllun a ddefnyddir gan Ymddiriedolwr UWRET i ddosbarthu a dyfarnu ysgoloriaethau, efrydiaethau, grantiau, gwobrau a dyfarniadau o’r gwaddolion cyfyngedig a roddwyd yn wreiddiol i Brifysgol Cymru fel ymddiriedolwr.